עמודי מורה

ספר המחזור נותן הזדמנות לצוות בית הספר – מנהלים, רכזים, מורים ויועצים, לכתוב ברכת פרידה מהתלמידים.
סוג עמודים אלו נקראים עמודי מערכת, והם יופיעו ראשונים בספר, או לחליפין כעמוד פתיח לכל כיתה בנפרד.

כאשר מחשבים את כמות העמודים הנדרשת בספר המחזור, יש לקחת בחשבון את נושא זה, ולפיכך להגדיר האם כל איש חינוך בבית הספר יכתוב טקסט בעמוד נפרד או שמספר  חינוך יופיעו באותו הדף.

יש גורמי חינוך אשר רואים לנכון להוסיף את תמונתם לצד הטקסט שכתבו, ואחרים בוחרים להימנע מכך.
צרפנו לכם אוסף של דוגמאות עמודי מערכת, אשר יספקו לכם השראה, גם מבחינת הטקסט וגם מבחינת העיצוב.

לפרטים נוספיםוהזמנת מוצר זה